ALV 24 april 2024
Al 18 April

ALV 24 april 2024

Datum:            Woensdag 24 april 2024

Locatie:           Clubhuis MHV Forcial

Tijd:                 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

 

Agenda

1.     Opening

2.     Ingekomen stukken en mededelingen

3.     Notulen 22 november 2023

4.     Financiën

a.     Begroting ‘24-‘25

b.     Vaststellen contributie ’24-‘25

5.     Huishoudelijk reglement

6.     Terug- & vooruitblik 

7.     W.V.T.T.K.

8.     Rondvraag

9.      Sluiting

Nieuws afbeelding