Inschrijfformulier

Inschrijfformulier

Mixed Hockeyvereniging Forcial- Hockeyclub Aan Zee is een leuke vereniging, die naast hockey ook veel activiteiten voor jaar jeugdleden organiseert.

De hockeyvereniging streeft een hoog niveau na en probeert dit met behulp van professionele trainers te verwezenlijken. Zo heeft onze relatief kleine vereniging toch al meerdere kampioenschappen op haar naam staan en spelen diverse teams 1ste klasse of hoger. Daar zijn we als bestuur best wel een beetje trots op. Doordat we een kleine vereniging zijn is het contact persoonlijk en gemoedelijk.

Wil je of (een van) je kind(eren) eerst kennismaken met hockey als sport, dan bieden we de mogelijkheid voor een proeftraining. Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor een proeftraining verzoeken wij u zich aan te melden op [email protected] 

Met het onderstaande formulier kunt U zich inschrijven voor hockeyvereniging MHV Forcial. 

Lidmaatschap
De spelende leden zijn onderverdeeld in categorieën, peildatum is 1 oktober van het verenigingsjaar.


Jongste jeugd ( benjamins)

Leeftijd vanaf 4 jaar.

Training op vrijdagmiddag door ervaren spelers en speelsters uit de hogere teams van Forcial. Vanaf 8 jaar spelen ze in 6- of 8- tallen in een regionale "jongste jeugd competitie” op zaterdag. Spelenderwijs worden de regels en technieken van de sport bijgebracht en toegepast als voorbereiding op het echte werk: spelen in een elftal.


Jeugdleden

Leeftijd 12 tot 18 jaar, de trainingen worden gegeven door ervaren en professionele trainers van Forcial, de competitie is regionaal en wordt op zaterdag gespeeld.


Jeugdleden zijn onderverdeeld in de volgende categorien:


D jeugd tot 12 jaar

C jeugd tot 14 jaar

B jeugd tot 16 jaar

A jeugd tot 18 jaar


Senioren

Vanaf 18 jaar, de dames- & heren- en seniorenteams spelen de competitie op zondag.


Veteranen en Veterinnen

Boven de 32 jaar is er een veteranen competitie, de dames (veterinnen) spelen op dinsdag, nieuw dit seizoen is dat er een dames veterinnen elftal gaat spelen op zondag. De heren veteranen spelen op zondag en er is ook een zondag competitie voor heren veteranen van 50+.


Recreanten

Voor mensen die niet aan een competitie deel willen of kunnen nemen, zijn er twee groepen recreanten; heren- en dames spelen op zondagochtend tussen 10.00 uur - 11.30 uur onderling een partijtje hockey en de dames trainen op vrijdagochtend van 9.00 uur - 10.00 uur.Vrijwilligersinzet

Onze vereniging is statutair een vereniging die draait op zelfredzaamheid. Wij hebben hiervoor de hulp van onze leden cq. vrijwilligers heel hard nodig. Bij een lidmaatschap wordt van onze leden een bepaalde mate van vrijwilligersinzet verlangt. Deze vrijwilligersinzet administreert zich door middel van een waarborgsom. Wordt aan de vrijwilligerstaken voldaan, vervalt de waarborgsom. Bent u niet bereid zich voor een van de verschillende vrijwilligerstaken in te zetten wordt een bedrag van € 60,00 per lid per jaar in rekening gebracht. Bekleedt u al een vaste functie als vaste coach of trainer, of levert u uw vaste bijdrage binnen een of meerdere commissies voldoet u al aan de vrijwilligersinzet.  


Voor onze leden geldt dat om te voldoen aan de vrijwilligersinzet ze minimaal 2 dagdelen werkzaamheden moeten verrichten voor de vereniging, ofwel 8 uur per lid. Dit kunnen 2 bardiensten zijn, 6 fluitdiensten, meehelpen met het organiseren van een evenement etc. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected]


Mocht u ten aanzien van het lidmaatschap vragen hebben, kunt u zich richten tot 
Esther van Niel op [email protected] of 

Met het versturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de automatische incasso voorwaarden van MHV Forcial, namelijk:
 
U geeft MHV Forcial toestemming om de veld- en zaalhockey contributie jaarlijks van uw bankrekening te incasseren. De incasso blijft geldig totdat U uw lidmaatschap opzegt of expliciet aangeeft aan de penningmeester van MHV Forcial dat u niet meer via een automatische incasso de veld- en zaalhockey contributie wilt betalen. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om per factuur te betalen. De kosten hiervoor bedragen € 40,00. 

En u gaat ermee akkoord dat uw gegevens zullen worden verwerkt in het ledenadministratiesysteem ten behoeve van het tot stand komen van het lidmaatschap. MHV Forcial zal uw gegevens nimmer delen. Inzage in uw gegevens is ten alle tijde mogelijk.Type lidmaatschap
   
Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.