Senioren

Junioren

Hoofdsponsor

 
DIENSTENSCHEMA
 

Verjaardagen


Samenwerking Forcial en kinderhuis de Horizon

Samenwerking Kinderhuis de Horizon

Horizon

Horizon jeugdzorg en onderwijs is er voor jeugdigen van 0 tot 23 jaar in Zuid-Holland en Gelderland. En voor hun ouders/opvoeders. Omdat het opvoeden van kinderen niet altijd gemakkelijk is. Soms zijn ouders/opvoeders tijdelijk minder goed in staat om voor hun kinderen te zorgen. Omdat ze sociale of andere problemen hebben. Ook kunnen jeugdigen gedragsproblemen hebben of een gedragsstoornis, zoals ADHD of autisme. Horizon helpt deze gezinnen hun leven weer op de rit te krijgen.

Aanpak

Eigen kracht en verantwoordelijkheid staan bij de aanpak centraal. Dat betekent dat Horizon jeugdigen en hun ouders/opvoeders continu stimuleren om zelf de regie over hun leven te pakken. Wat ga jij doen om je situatie te verbeteren? Daar draait het om. En natuurlijk helpen de ervaren professionals van Horizon daarbij. Dat doen ze op verschillende manieren, omdat iedere situatie anders is.

 

Samenwerking Horizon & Forcial

Horizon en de leden van Forcial werken sinds 1 oktober 2014 intensief samen om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Het doel is om geïnteresseerde kinderen uit het kinderhuis in Oostvoorne, die daar aan toe zijn, kennis te laten maken met de hockeysport en het bijbehorende verenigingsleven. Het belang van het kind staat hierbij natuurlijk centraal.

Effect

Het kind kan zich sociaal/affectief ontwikkelen in een "normale” omgeving en het geleerde in de praktijk brengen. Bovendien biedt sport een fantastische afleiding in stressvolle situaties rondom het thuisfront of de toekomst. De kinderen krijgen hiermee een extra mogelijkheid geboden waarin ze zich kunnen ontwikkelen, ergens bij kunnen horen, motorische vaardigheden kunnen leren en zich bovenal kind kunnen voelen.

Periode

In de praktijk hebben kinderen meestal intensieve behandeling/therapie nodig voor een periode die varieert van 6 maanden tot 3 jaar. Om te voorkomen dat kinderen vroegtijdig afscheid moeten nemen van het team, streven we ernaar de behoeften en mogelijkheden van het kind, zo goed mogelijk te laten aansluiten op de samenstelling van het team en het hockeyseizoen.

 

 

Kinderhuis Oostvoorne

Het Kinderhuis is een residentiële voorziening van Horizon voor kinderen in de basisschoolleeftijd in principe voor kinderen met ernstige, complexe gedragsproblemen – eventueel in combinatie met medische problematiek – waarvoor eerdere preventieve, ambulante hulp en/of (deeltijd)dagbehandeling niet toereikend is gebleken. Daarnaast worden ook kinderen opgenomen die als gevolg van de thuissituatie niet meer thuis kunnen wonen in afwachting van een definitieve oplossing.

Opname in het Kinderhuis betekent uithuisplaatsing en een intensieve aanpak van de problematiek bij het kind en binnen het gezin. Het Kinderhuis biedt in totaal behandeling aan zo’n 50 kinderen.
Het kind maakt deel uit van een behandelgroep. Iedere behandelgroep heeft een zelfstandige woonruimte met een huiselijke sfeer. Kinderen hebben alleen of met zijn tweeën een slaapkamer.

Opnameduur

De opnameduur varieert van 6 maanden tot 3 jaar afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag. Uitgangspunten van de behandeling zijn terugkeer van de jeugdige naar het eigen gezin of, als het kind oud genoeg is, toewerken naar zelfstandigheid. Indien dit niet mogelijk is, wordt in overleg met de ouders en plaatsende instantie naar een andere oplossing gezocht. Denk hierbij aan een kinderhuis, gezinshuis, pleeggezin, etc.

Ligging

Het Kinderhuis is gevestigd in een modern, kleinschalig gebouwencomplex aan de rand van Oostvoorne. Tevens is de Gelinckschool, Horizon cluster 4 school, op het terrein gelegen evenals de kinderboerderij.

 

    

 


h

 
MHV Forcial
Tweede Slag 3,3235 CR Rockanje

Postadres:
Postbus 406, 3233 ZJ Oostvoorne
 
HOCKEYSCHOOL
 

Zoekfunctie

Agenda

De agenda is leeg
Hele agenda