vereniging gevondenvoorwerpen
Gevonden voorwerpen

Ben je iets vergeten of verloren.  
Alles wat gevonden wordt kun je afhalen aan de bar. 

Alles wordt 3 maanden bewaard en dan weggegooid.