Senioren

Junioren

Hoofdsponsor

 
DIENSTENSCHEMA
 

Verjaardagen


Vereniging Bar Commissie

Bar


Centraal in ons clubhuis hebben wij een gezellig bar waar we koffie/thee, frisdranken en snacks verkopen. Dit doen we met behulp van vrijwilligers.Regelmatig organiseren we leuke middage/avonden met bijzondere maaltijden. Voorbeelden zijn de vrijdagmiddagborrel, waar we tevens een maaltijd serveren. Dit kan zijn met een foodtruck of een bereide maaltijd van de keuken. Gezellig onder het genot van een drankje kun je even bijkletsen en zo het weekeinde inluiden.


Wil jij niets missen over deze gezellige borrels meld je dan aan op onze facebookpagina.


Vind je het leuk om ook een keer te koken?

Meld je snel aan op [email protected] We kunnen je goed gebruiken.


Huisregels

Op basis van de Nederlandse Drank- en Horecawetgeving heeft Hockeyvereniging Forcial een vergunning gekregen voor het schenken van alcoholhoudende dranken tijdens aan de sportbeoefening gerelateerde activiteiten.

 

Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden, om aan de voorwaarden te kunnen voldoen zijn de onderstaande huisregels opgesteld.

 

Voorts onderschrijft het bestuur van Forcial het beleid van de Nederlandse overheid om het gebruik van alcoholhoudende drank door jeugdigen, het gebruik van drugs en het roken van tabak te ontmoedigen. In het clubhuis geldt een algeheel rookverbod.

 

 

1.         Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.

2.         Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras. Dus niet in de kleedkamers of langs of op de velden.

3.         Er wordt geen alcohol geschonken aan:

- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens 

de uitoefening van hun functie;

             - Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers.

4.         Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het wettelijk toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.

5.         Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcoholhoudende drank tijdens de uitoefening van hun bardienst.

6.         Prijsacties die het gebruik van alcoholhoudende drank stimuleren, zoals "happy hours", meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine van Forcial niet toegestaan.

7.         Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije drank aangemoedigd, onder andere door die goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende versnaperingen.

8.         Personen die agressie of normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

9.         Het is niet toegestaan in de gebouwen of op de terreinen van MHV Forcial drugs te gebruiken, in het bezit te hebben of te verhandelen.

10.        Het bestuur is niet aansprakelijk voor (gezondheid-)schade opgelopen door leden ten gevolge van hun alcohol- of drugsgebruik.

11.        Het niet naleven van de huisregels valt onder de sanctieregels zoals opgenomen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging, waarvan ieder lid een exemplaar heeft ontvangen.

12.        Een ieder volgt de aanwijzingen van leidinggevenden terstond op.


Schenktijden van alcoholhoudende dranken aan personen van 18 jaar of ouder

Trainingsactiviteiten van 2 uur voor tot 3 uur na de activiteit

Wedstrijden en toernooien van 1 uur voor tot 3 uur na de activiteit

Verenigingsfestiviteiten gedurende de activiteiten.

 

 

Rockanje, september 2015                         

                                                                                  

 
MHV Forcial
Tweede Slag 3,3235 CR Rockanje

Postadres:
Postbus 406, 3233 ZJ Oostvoorne
 
HOCKEYSCHOOL
 

Zoekfunctie

Agenda

De agenda is leeg
Hele agenda