Senioren

Junioren

Hoofdsponsor

 
DIENSTENSCHEMA
 

Verjaardagen


TC_nieuws
Help, ik heb een gele of rode kaart gekregen!


Wat nu?

Als je een gele of zelfs rode kaart hebt gekregen, dan heeft dat gevolgen. Niet alleen op het moment zelf in de wedstrijd, omdat je voor 5 of 10 minuten of wellicht zelfs de rest van de wedstrijd niet meer mee mag doen, maar ook voor de komende wedstrijden of in het verdere verloop van het seizoen. Het kan namelijk zijn dat je naar aanleiding van je gele of rode kaart voor één of meerdere wedstrijden wordt geschorst.

Hieronder staan de gevolgen van gele en rode kaarten beschreven en wat je moet doen als je een gele of rode kaart hebt gekregen.

Gele kaarten

Als je in de loop van een seizoen meerdere gele kaarten krijgt, dan word je automatisch geschorst: voor de 3e, 5e en iedere volgende kaart volgt automatisch een schorsing voor de volgende wedstrijd. Als je ondanks deze automatische schorsing toch aan de volgende wedstrijd mee zou doen, dan heeft dat vervelende gevolgen voor zowel je team als Forcial je team krijgt drie punten in mindering en Forcial krijgt een geldboete. Lees overigens hieronder verder onder "Doorgeven van kaarten aan Tuchtcommissie".

Tot slot nog dit: iedere kaart die aan een Forcial-speler wordt gegeven, kost Forcial een boete (officieel: administratiekosten) aan de KNHB.  Bij ALV is besloten dat de speler de geldboete zelf dient te betalen. Dit geldt voor zowel de jeugd als de senioren.

Rode kaarten

Rode kaarten worden standaard altijd door de Tuchtcommissie van de KNHB en door de Tuchtcommissie van Forcial behandeld. 
Dat betekent dat je in beginsel in de loop van de week volgend op de rode kaart bij de Tuchtcommissie van Forcial langs moet komen voor een mondelinge behandeling, waar hetgeen is voorgevallen zal worden besproken. Voor de regels die bij de Tuchtcommissie gelden: log in en zie tuchtreglement. Lees hieronder verder onder "Doorgeven van kaarten aan Tuchtcommissie".

Beroep op kaarten

Wil je beroep aantekenen tegen de rode kaart, die je tijdens een wedstrijd hebt gekregen, dan kan de Tuchtcommissie van Forcial je hierbij adviseren, een en ander mits voldoende gegrond. De Tuchtcommissie kan eventueel begeleiden bij beroep op een verkregen kaart.

Voor zowel gele als rode kaarten: Doorgeven van kaarten aan Tuchtcommissie

Om te zorgen dat de Tuchtcommissie tijdig ervan op de hoogte is dat er gele en rode kaarten zijn uitgedeeld (en in geval van een rode kaart dus een mondelinge behandeling moet bepalen) zijn de navolgende regels opgesteld:

Elke kaart (geel of rood) moet uiterlijk de zondagavond nadat die kaart is ontvangen (dus nog hetzelfde weekend!) vóór 22:00 uur per e-mail door de ontvanger van de kaart en de  manager of door de captain van het team waarin de betrokkene die de kaart heeft gekregen speelt, aan de Tuchtcommissie van Forcial  worden gemeld;

indien een rode kaart is ontvangen, dan dient tevens uiterlijk de maandag volgend op de rode kaart vóór 19:00 uur zowel de ontvanger van de kaart als de betrokken coach /manager en /of de captain van het team, per e-mail een verslag te sturen, waarin een toelichting op de rode kaart wordt gegeven.

Dit verslag dient zo uitgebreid mogelijk te zijn met relevante omstandigheden welke hebben geleid tot de rode kaart.

Ben je het oneens met de gegeven rode kaart,  dan dien je in je verslag kenbaar te maken dat je een mondelinge behandeling bij de Tuchtcommissie van de KNHB wenst, om de zaak toe te lichten (zie  art 1 lid 4 van het Tuchtreglement 2012 van de KNHB).

Wellicht ten overvloede: De speler is verantwoordelijk voor het naleven van bovenstaande regels en dient op het wedstrijdformulier duidelijk naam en adres in te vullen.

 
MHV Forcial
Tweede Slag 3,3235 CR Rockanje

Postadres:
Postbus 406, 3233 ZJ Oostvoorne
 
HOCKEYSCHOOL
 

Zoekfunctie

Agenda

De agenda is leeg
Hele agenda