Organisatie
Bestuur
Bernard Boeve Voorzitter
Bernard Boeve Voorzitter
Ruud de Vos Vice-voorzitter
Kees Groeneveld Penningmeester De penningmeester draagt zorg voor een verantwoord beheer van de financiën van de vereniging. Tevens is het doel van de functie het activeren, motiveren en coördineren van de onder zijn of haar beheer gestelde commissies. Evenals het leveren van een bijdrage aan en het implementeren van het beleid van MHV Forcial.
Masja Mooij-van Wijnen Secretaris Tijdens de bestuursvergadering bijhouden van de notulen. Het ontvangen van de post en verdelen onder de juiste commissies. Contacten houden met de hockeybond.
Accomodatie
André van Gemerden Commissaris
Ledenadministratie
Esther van Niel Commissaris Bijhouden van de ledenadministratie en communicatie met de bond voor wat betreft aan- en afmeldingen.
Materiaalcommissie
Ronno van de Pol Commissaris Algemeen
Medisch
Ymke Goudswaard Commissaris
Partycrew
Leonie Greven Commissaris
Scheidsrechtercommissie
Viola Rollings Lid Planning
Sportiviteit & Respect
Anita Monchen Vertrouwenspersoon
Technische Commissie
Ruud de Vos Commissaris Algemeen
Willemijn Boeve Commissaris Jongste Jeugd
Ruud de Vos Lid TrainingenPlanning