Organisatie
Bestuur
Paula Overbeek Secretaris Tijdens de bestuursvergadering bijhouden van de notulen. Het ontvangen van de post en verdelen onder de juiste commissies. Contacten houden met de hockeybond.
Sandra Mulder-Franse Penningmeester
Arno Bindt Commissaris TC
Edwin Mes Voorzitter
Ron van Gelder Voorzitter Dagelijks bestuur
Ledenadministratie
Esther van Niel Commissaris Bijhouden van de ledenadministratie en communicatie met de bond voor wat betreft aan- en afmeldingen.
Materiaalcommissie
Edwin Mes Commissaris
Charlotte Olieslagers Commissaris Algemeen
Medisch
Ymke Goudswaard Commissaris
Partycrew
Jorick van Gorp Commissaris
Redactie
Edwin Mes Commissaris
Ronno van de Pol Commissaris
Scheidsrechtercommissie
Arno Bindt Lid Planning
Sponsorcommissie
Ingrid Van Geest Commissaris
Sportiviteit & Respect
Anita Monchen Vertrouwenspersoon
Arno Bindt Voorzitter
Technische Commissie
Arno Bindt Commissaris Algemeen
Theo Mampaeij Commissaris Junioren jongens
Ruud de Vos Lid TrainingenPlanning
Wedstrijdsecretariaat
Fiona van Gemerden Commissaris Algemeen
Fiona van Gemerden Commissaris Jongste JeugdHet indelen van de wedstrijden voor de jongste jeugd. Contact houden met de coaches over eventuele wijzigingen.
Fiona van Gemerden Commissaris Wedstrijdformulieren Jongste jeugd
Fiona van Gemerden Commissaris Wedstrijdformulieren Junioren en senioren