Sportiviteit & Respect

Sportiviteit & Respect

Forcial is een vereniging waar leren, presenteren en plezier speerpunten zijn. De vereniging vindt het belangrijk te benadrukken dat spelers, supporters  en begeleiders allen ambassadeur van Forcial zijn. Wij vinden het heel belangrijk dat je tevoren nadenkt over hoe je met elkaar omgaat, zowel in het veld als buiten het veld. Hiervoor gelden normen en waarden die eigenlijk door iedereen zou moeten worden geaccepteerd en toegepast, maar het blijkt helaas dat dat niet altijd het geval is.

mascotte-02
Sportiviteit & respect is een actueel thema. Hoe zorgen we voor een goede sfeer op en rond het veld? Hoe geven we met zijn allen het goede voorbeeld? De omgang met toeschouwers, coaches en spelers heeft zijn weerslag op wat er op het veld gebeurt. Hoe kun je dat zo positief mogelijk aanpakken? Zowel ouders, spelers, trainer/coaches als scheidsrechters kunnen bijdragen om het hockey zo leuk mogelijk te maken.

Uniek op Forcial is de 'sportiviteit en respect' campagne die in 2015 is ontwikkeld. Zodra je het complex binnenkomt word je verwelkomd door diverse 'vrolijke' en ludieke leuzen die je herinneren aan sportief gedrag. Hiernaast verwelkomen wij iedereen met onze zogenoemde 'gedragsregels'.
  1. We gedragen ons altijd sportief, zowel in als buiten het veld
  2. We respecteren elkaar, de trainers, coaches, scheidsrechters en publiek
  3. We spreken elkaar aan respectvolle wijze aan.
  4. We ruimen onze rommel op.
  5. We geven als ouders het goede voorbeeld.
  6. We moedigen als ouder aan en applaudisseren