Arbitrage

Arbitrage

Scheidsrechters zijn ontzettend belangrijk. Zonder scheidsrechters kunnen geen wedstrijden gespeeld worden. Iedere wedstrijd verdient een goede arbitrage, gefloten door scheidsrechters die zich onafhankelijk opstellen en kennis hebben van de spelregels. Iedereen, van speler tot publiek waardeert het enorm wanneer een wedstrijd goed gefloten wordt.

Onze vereniging is voor scheidsrechters afhankelijk van vrijwilligers. Wij verwachten dan ook van senioren, ouders van jeugdleden en spelers in de A- en B-jeugd dat zij actief bijdragen door onder meer het fluiten van hockeywedstrijden.

Commissaris van de scheidsrechtercommissie binnen Forcial is Jo-an van Gemerden

Wat is arbitrage?
Arbitrage is het begeleiden van een wedstrijd op een sportieve en onpartijdige manier. Om dit goed te kunnen doen zijn er in de eerste plaats duidelijke en heldere afspraken tussen de scheidsrechters en teams nodig. De belangrijkste afspraak is vanzelfsprekend het volgen van de officiële spelregels, die voor iedere spelsoort op de website van de KNHB te vinden zijn. Op deze website staan ook de briefings en andere tips die je kunnen helpen bij het fluiten en maken van afspraken voorafgaand aan een hockeywedstrijd. Heb je toch nog vragen over spelregels of wil je graag tips bij het fluiten? Mail dan naar scheidsrechterscommissie

Forcial biedt zowel een jeugdopleiding voor iedereen in onze A- en B-jeugd en een opleiding voor ouders van jeugdleden en senioren. Naast theorie is er aandacht voor de praktijk en worden nieuwe scheidsrechters in ieder geval de eerste wedstrijd begeleid.

In de praktijk
De regel op Forcial is dat het spelend  team bij jeugdwedstrijden scheidsrechters levert. De Arbitragecommissie wijst deze scheidsrechter aan. Hiervoor doen wij een beroep op onze A- en B-jeugdleden Senioren en ouders of vrijwilligers die aangegeven hebben wedstrijden te willen fluiten. Ervaring leert dat er per jeugdteam ongeveer vier, maar bij voorkeur meer, ouders nodig zijn die bereid zijn eigen wedstrijden te willen fluiten. Forcial nodigt ouders uit vanaf de overgang van de mini’s naar de D-jeugd een scheidsrechterskaart te halen. Dit is niet alleen om in staat te zijn eigen wedstrijden te kunnen fluiten, maar ook om het begrip van spel en spelregels te verhogen waardoor wedstrijden soepeler verlopen.

Ouders en andere belangstellenden die willen gaan fluiten buiten de eigen teambeurten om zijn van harte welkom om zich bij de Arbitragecommissie aan te melden via [email protected].

Cursus en examen
Verplichte scheidsrechterscursus A- en B-jeugd en Senioren
Alle leden uit de A- en B-jeugd behalen in hun eerste jaar in de B-lijn hun KNHB scheidsrechterskaart. Forcial organiseert hiervoor een aantal keer per jaar een examen. Jeugdleden uit de A- en B-jeugd, die nog geen kaart hebben, krijgen in het begin van het seizoen een uitnodiging voor het examen. Je bereidt jezelf hierop voor met de online cursus van de KNHB. Het jeugdlid ontvangt via email de login gegevens en heeft vervolgens een jaar lang toegang om zich op eigen tempo en tijdstippen voor te bereiden op het examen. Het examen wordt schriftelijk afgenomen op de club. Na het met succes afleggen van het examen wordt door de Arbitragecommissie een scheidsrechterskaart aangevraagd bij de KNHB. Zodra de kaart binnen is, krijg het jeugdlid bericht over wanneer de kaart kan worden opgehaald.

Beginnende jeugdscheidsrechters kunnen de wens aangeven om te worden begeleid bij de eerste wedstrijd. Ook daarna is begeleiding op verzoek mogelijk, bijvoorbeeld als het jeugdlid graag wil weten hoe je je arbitrage skills verder zou kunnen verbeteren.

Vrijwilligers/ouders als scheidsrechter
Gelukkig zijn er veel ouders, seniorleden of andere vrijwilligers die zich beschikbaar stellen om regelmatig jeugdwedstrijden te fluiten. Omdat velen van hen meer ervaring hebben en gezag uitstralen in vergelijking met de beginnende jeugdscheidsrechter kunnen zij ook "zwaardere" wedstrijden aan of als koppel worden ingedeeld met een jeugdlid dat voor de eerste keer fluit. Vrijwillige scheidsrechters kunnen zelf aangeven hoe vaak zij willen fluiten en wat voor soort wedstrijden (‘voor/na eigen kind’, etc.). Met deze voorkeuren wordt uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden bij het indelen. Ook onze vrijwillige scheidsrechters ontvangen tijdig bericht over de indeling per e-mail. In geval van verhindering kunnen zij bij de Arbitragecommissie afzeggen, de commissie zal in dat geval zelf voor vervanging zorgen.
De KNHB verzorgt diverse opleidingen op het gebied van arbitrage. Je kunt deze vinden op de website van de KNHB.

Zou je het leuk vinden een van de cursussen te volgen, neem dan contact op met [email protected]  

De volgende cursussen worden aangeboden:

- Begeleider jongste jeugd
- Basiscursus Clubscheidsrechter
- Vervolgcursus voor gevorderden
- Opleiding tot bondsscheidsrechter
- De rol van leercoach
- De rol van clubscheidsrechter en clubcoördinator