SP_vertrouwenspersoon

SP_vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon


MHV Forcial wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. 

Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.


Maar stel nu dat ….
De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen Forcial willen wij dit graag voor zijn.
Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Forcial een vertrouwenscontactpersoon te vinden is. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft.

Vertrouwenspersoon bij Forcial:

Vertrouwenspersoon bij Forcial is Anita Monchen. Ik ben moeder van Veerle, Saartje en Lidewij en getrouwd met Quirijn. Zowel mijn dochters als man zijn enthousiaste hockeyers bij Forcial. Zelf hockey ik niet, maar doe ik aan hardlopen en yoga. Ik vind het belangrijk, als moeder van 3 hockeyende dochters, om in een vrijwilligers organisatie als Forcial "mijn steentje bij te dragen”. Toen de functie als vertrouwenspersoon bij Forcial ingesteld werd, heb ik deze, omdat ik al ervaring in dit werk had, met beide handen aangegrepen.

Ik werk als Jeugdarts bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. In deze organisatie ben ik naast Jeugdarts ook interne vertrouwenspersoon. Tevens ben ik externe vertrouwenspersoon voor een aantal basisscholen en voortgezet onderwijs scholen op de eilanden Voorne Putten.

Het is een goede ontwikkeling dat in de sport steeds meer aandacht is voor ongewenste omgangsvormen; pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, beledigingen. Deze horen nergens thuis; niet op je werk, niet op school en ook niet op je sportclub. Hier hoor je je immers ook prettig en veilig te voelen en sportief je sport uit te oefenen. Met de commissie Sportiviteit en Respect met de bijbehorende functie vertrouwenspersonen laat Forcial zien dat zij een veilig, sportief sportklimaat nastreven.


Voorkomen is beter dan genezen...


De vertrouwenscontactpersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. 
Bij een vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon? 

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!
De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon plaatsvinden, daar wordt niemand va
n op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar:
a. toestemming voor hebt gegeven
b. van op de hoogte bent

De activiteiten van de vertrouwenscontactpersoon  vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan dit bestuur óf er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. Forcial wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met haar of zijn sport: hockeyen. 
Het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.


Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van Forcial?

Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon.

De vragen die je hebt kunnen gaan  over:

 pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of  seksuele voorkeur niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag;
• het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van Forcial op de juiste plaats is.Waar is de vertrouwenspersoon in principe niet voor?

In principe is de vertrouwenscontactpersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen Forcial-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen Forcial-verband en de betrokkene(n).
Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenscontactpersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is.
De vertrouwenscontactpersoon zal mensen niet persoonlijk opvangen en/of begeleiden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten Forcial

De vertrouwenscontactpersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen naam hockeyvereniging.

Anita Monchen is bereikbaar via

[email protected]