Uitnodiging ALV 29 maart 2023
Al 24 Februari

Uitnodiging ALV 29 maart 2023

Beste leden, ereleden en leden van verdiensten, 

 

De komende Algemene Leden Vergadering hebben we een heel belangrijk onderwerp: het wijzigen van de op dit moment geldende statuten uit 1982. De statuten willen we graag up-to-date maken en conform de richtlijnen van de KNHB. Daarnaast willen we stemrecht regelen voor het grootste deel van onze leden, rond de 2/3 van onze leden is onder de 16 jaar.

 

Datum:            woensdag 29 maart 2023

Locatie:           Clubhuis MHV Forcial

Tijd:                 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

 

Om de statuten aan te kunnen passen, moet 2/3 van de stemgerechtigde leden aanwezig zijn. Je bent stemgerechtigd als je valt in een van de volgende groepen valt: ereleden, leden van verdienste en alle leden van 16 jaar (peildatum 1 januari 2023) en ouder. 

 

Het is mogelijk om iemand te machtigen, als je zelf niet aanwezig kunt zijn maar wel wil stemmen.

 

 

Wij hopen jullie te zien op de 29e.

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de overige bestuursleden,

Masja Mooij-van Wijnen 

Secretaris MHV Forcial

Nieuws afbeelding